Bloom

Regulamin

Sklep internetowy www.bloomkosmetyki.pl jest własnością firmy Bloom Kosmetyki z siedzibą w 59-300 Lubin, ul. Norwida 77/6  NIP: 6922466419, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, zwaną dalej Sprzedającym.

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.bloomkosmetyki.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.bloomkosmetyki.pl są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie

1. Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówień znajdą Państwo w zakładce „Dostawa i realizacja”.
2. Wszystkie paczki wysyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich pod adres podany w formularzu zamówień.

IV. Forma płatności

1. Gotówką - przy odbiorze osobistym
2. Płatność za pobraniem - przy niektórych zamówieniach powyżej 2000 zł zastrzegamy możliwość poproszenia o przedpłatę 10% zaliczki.
3. Przedpłata na konto

Dane do przelewu:

Bloom Kosmetyki
59-300 Lubin
Norwida 77
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1748 1000 0091 4805 3953

V. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3.  Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia:  http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Bloom Kosmetyki,59-300 Lubin , ul. Norwida 77, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy".

5.
Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Reklamacja

1.   Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2.   W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3.   Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

4.   Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu (paragon fiskalny) lub jego kopię.

5.   Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zatytułowane „Reklamacja” i należy je skierować na adres pocztowy:

BLOOM KOSMETYKI

ul. Norwida 77/6

59-300 Lubin

Lub przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bloomkosmetyki.pl

7.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.   Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni w formie pisemnej – drogą pocztową lub elektroniczną. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

VII. Ochrona danych osobowych 


1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.bloomkosmetyki.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.

Darmowa dostawa
już od 300 pln

14 Dni
Na zwrot Towaru